Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna
*****  Rådet meddelar att Det Fria Sällskapet Länkarna i Sollefteå har lagt
 ner sin verksamhet
Borås *  Västsvenska Rådets rådsmöte (årsmöte) kommer att hållas i Borås den 30/8 kl. 11.00
 för mer info klicka här
Borås *  Med tanke på omständigheterna i samhället, är Råddehult inställt i år. Tyvärr.
Göteborg *  Sällskapet i Göteborg har öppnat sina uppladdningsmöte.
Falkenberg  Sällskapet Länkarna Falkenberg har nu anslutit sig till De Fria Sällskapen Länkarna
 vid sitt årsmöte den 16/2,och gått med i Västsvenska Rådet. Rådet hälsar välkomna!
 
Skara *  Skara Sällskapet byter lokal från o med den 31/1. Ny adress till lokalen blir
 Erik Järnåkers gata 8, 532 37 Skara. Välkomna!
Uddevalla *  Sällskapet i Uddevalla har lämnat Västsvenska Rådet.
Göteborg *  Uppladdningsmöten i Göteborg. Tisdagar Borgen kl.19.00.  Onsdagar Hildedal kl.19.00.
 Torsdagar Gamlestaden kl.19.00. Välkomna!
Kind  Minnesanteckningar från Luciafirande hos Kinds Länkarna 2019   minnesanteckningar
 Borås *  Minnesanteckningar från informationsträffen i Västsvenska Rådet.
 Klicka på länken    minnesanteckningar
Skara  Minnesanteckningar från informationsträff i Västsvenska Rådet 2013-09-15.
  Klicka på länken   minnesanteckningarSidan uppdaterad 2020-08-02