Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna

 

Länkkamrater detta är en återblick i stora drag.

Våra pionjärer har fört en hård kamp och det bästa vårt tack kan bidra till är att föra kampen vidare.
Det finns ingen rörelse som kan ge en historia om människors olika öden som sällskapet.
Låt oss fortsätta kampen med att hjälpa alkoholister till ett nyktert leverne.
Våra 7 punkter skall vara vägledning.

Innan Länkarna kom till.

Låt oss vrida klockan tillbaka innan Sällskapet bildades.

Hur behandlades en alkoholist i det dåtida samhället. Alternativet var " Du skall sluta att supa" i annat fall blev det ingripande med restriktioner, förvaring på torkar ja t.o.m. fängelser eller arbetsläger. Det var den vård som samhället då erbjöd eller tvingade en alkoholist till. Resultatet blev att alkoholisten drevs till en ännu djupare misär.
Nog fanns det en vilja hos alkoholisten att komma ifrån sitt spritbegär, men kraften och orken räckte inte till.
Ja, så fungerade en alkoholists tillvaro, men alkoholistens dröm var en annan.

Så föddes idén som blev räddningen för många alkoholister.
 
1. En idé där man skulle hjälpa varandra till ett nyktert liv.

2. Tisdagen den 30 januari 1945 tog expeditionschef Axel Sällkvist Inspektör i Nykterhetsnämnden initiativet
    att i sitt hem inbjuda 7 st alkoholister:
    J. G Andersson, Henrik Edénholm, Gustav Holgersson, J V Ruthberg,
    Gustav Sandström, Josef Voldt och Fritz Löfström.

3. Sammankomsten öppnades av värden Axel Sällkvist som hänvisade till en artikel som löd:
    "17 Alkoholister botar varann" Han ställde frågan : Finns det någon utsikt att på frivillighetens
     väg hjälpa alkoholskadade människor.

4.
Talaren som under 25 år hade arbetat med alkoholister och hade upplevt att det fanns
    en vilja att komma ifrån sitt spritbegär. Men det saknades kraft att bryta sitt mönster.

5. En av deltagarna Gustav Sandström torkfararen nr ett framförde vissa förutsättningar för
   
att bilda en förening bl.a. Ändamålet, Arbetsfält, Enskilt ansvar, Arbetsanskaffning,
   Eventuellt sammankomster, Lokalfråga samt Namnförslag.

6. Mötet beslöt att ett Sällskap ska bildas och en interimsstyrelse valdes som bestod av
    Gustav Sandström ordförande, Henrik Edénholm Sekreterare och J. G Andersson kassör.

7. Beslöt att föreningen skulle heta Sällskapet Länkarna.

8. Axel Sällkvist utsågs till hedersledamot.

9. Mötet avslutades med att Axel Sällkvist höll en aftonbetraktelse och en bön.

10. Ja, så föddes Sällskapet Länkarna i Sverige för 50 år sedan.

11. Vi som idag har förmånen att få tillhöra Sällskapet Länkarna har all anledning att
     vara tacksamma för att den kom till och samtidigt hedra våra pionjärer.

12. Men ni ska veta att det fick föras en hård kamp för alkoholisternas sak och förståelse.

14. Men alkoholisterna gav inte upp kampen och styrkan och kraften växte genom att det ena Sällskapet
     efter det andra bildades i vårt land.

15. Vårt länkmärke med de åtta flammorna har gjorts av en alkoholpatient på Beckomberga sjukhus.
      En symbol som vi bär med stolthet, när vi fått en nykter tillvaro.

16. Initiativtagaren Axel Sällkvist dog år 1969.

17. 1948 skrevs våra 7 punkter. Författade av Borås- länkarna Wilhelm Frank och Ernst Liljeqvist.
      Dessa punkter har för oss alkoholister varit en stor tillgång för att inte säga oersättliga i
      vår kamp för ett nyktert leverne.

Utbrytningens tid som kom att splittra Länkrörelsen.

1. En länkträff avhölls i Borås den 18 maj 1952 där 14 Sällskap var närvarande och cirka 300 deltagare.
    Frågan gällde utbrytning ur Länkrörelsen för att bilda andra sorter av organisationer. En tråkig utveckling.

Ernst Liljeqvist Borås inledde med att säga:
   Vår Länkrörelse har endast ett syfte och det är att hjälpa alkoholister att komma ifrån sitt spritbegär.
   Vi har våra 7 Punkter och det är dessa vi skall arbeta efter.

2. Carl TH Berg Borås anförde stark kritik mot utbrytarna, som enbart beror på maktbegär hos många individer,
   som inte kan acceptera Länkrörelsens idéprogram. Därför kan vi fortsättningsvis ej samarbeta med dessa.

3. Vidare framkom på mötet att en övervakningskurs i Stockholm hade genomförts, som Länkar deltagit i.
    Det är inte Länkarnas uppgift att vara "Tjallare" så mötet tog helt avstånd från att fortsättningsvis
    deltaga i sådana kurser.

4. Som avslutning beslöt träffen enhälligt att i det fortsatta Länkarbetet skall De 7 Punkterna vara rättesnöre.

En ny splittringsvåg var på gång.

1. Mariedalslänkarna i Stockholm inbjöd Länksällskap i Sverige till träff våren 1956. I inbjudan angavs att
    syftet med träffen var hur man i fortsättningen skulle få till stånd ett bättre samarbete inom
    Sällskapet Länkarna.

2. Detta syfte kan låta bra, men baktanken var egentligen att få till stånd en centralstyrd Länkrörelse.
    Mötet kom i alla fall att resultera i ett beslut att tillsätta en stadgekommitté som skulle utarbeta ett
    förslag som skulle förläggas vid en träff i Sigtuna.

3. 1957 avhölls en Rikskongress i Västerås. Hela denna träff gick i en centralstyrd anda. Ett tiotal Sällskap
    reserverade sig på alla beslutspunkter.

4. Då togs omedelbar initiativet av dessa Sällskap att kalla tillmöte. Örebro åtog sig värdskapet.
   14 Sällskap  hörsammade inbjudan , som avhölls september 1957. Detta blev också den Första Riksträffen inom
    De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige.

5. Sedan den första Riksträffen i Örebro, kan vi i dag se tillbaka på en stor anslutning av Sällskap och deltagare.
    Vi kan alla vara tacksamma att varje Sällskap har sin suveränitet och att vår Länk-Idé kommer att leva vidare.
    Låt oss alla slå vakt om denna.

Utdrag ur protokoll från Riksträffen i Borås 13-15 maj 1978.

§ 11
Våra Norska vänner ville med sin motion begära inträde i De Fria Sällskapet Länkarna
och arbeta efter Sällskapet Länkarnas 7 Punktsprogram, och även få närvara på
Riksträffarna och andra sammankomster.
Denna motion bifölls och träffen hälsade våra Norska vänner välkomna i våran Länkgemenskap.
 

Sidan uppdatera 2019-02-14