Startsida

Samorganisationenn

Sällskapen Länkarna

Länksällskap

Länkar till Länkar

Stadgar

Styrelse 2015

Länkråd Ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation

Den 26 juni 1999, vid riksträffen i Lycksele, bildades De Fria Sällskapen Länkarnas
Samorganisation.

Samorganisationen är rikstäckande och har till uppgift är att företräda anslutna
länkråd och länksällskap som arbetar efter Sällskapet Länkarnas normalstadgar och
de Sju Punkterna, där ändamålet är att hjälpa alkoholskadade och missbrukare att
tillfriskna.

Samorganisationen har till uppgift att:

  • samordna och tillvarata länkrådens och sällskapens gemensamma intressefrågor

  • att vara ett kontaktorgan gentemot olika myndigheter

  • gentemot statliga myndigheter redovisa hur de statliga anslagen har använts
    i den samlade rörelsens verksamheter