Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna


Lite historia om hur Västsvenska Rådet kom till.

Den 17 juni 1954 gick en inbjudan ut till 2 Länksällskap. Mötesplats Länkborgen i Göteborg.

Initiativtagare Göteborgslänkarna genom Göte Lyckevall. På detta möte utsågs en interimkommitté, som fick i uppdrag att utarbeta  förslag för en samorganisation för ett rådsorgan.
Göte Lyckevall, Birger Kahrin Alingsås samt Länk-Nytt redaktionssekreterare Ivar Åberg fick detta uppdrag.

Den 1 augusti 1954 sammanträde interimkommittén och tog del av utredningsarbetet, som innebär bl.a. följande

Namn: Sällskapet Länkarnas Samorganisation i Västra Sverige.
 
Stadgarna av den 1:a januari 1954 ska vara riktlinjer och De 7 Punkterna ska efterföljas.

Befrämja samarbetet mellan anslutna Sällskap. Två sammankomster per år. Ett ombud respektive sällskap.Två om ett Sällskap har över 100 medlemmar, dock högst 3 ombud.Ombuden skall vara röstberättigade.
Medlemsavgift 50 öre/medlem och månad från varje Sällskaps medlem. Förslaget godkändes och kommittén beslutade att kalla till möte den 17 oktober 1954 för att ta ställning till det utarbetade förslaget.

Mötet avhölls på Länkborgen Göteborg. Efter ingående diskussioner antogs förslaget i sin helhet. Samtidigt valdes en styrelse och valda blev:
Birger Kahrin Alingsås, Borås plats vakant, Göte Lyckevall Göteborg, Ivar Åberg, D.Figoni samt H. Karlsson Lilla Edet.

Tidiga ordförande i Rådet:
Gösta Dahlqvist (10år) Uddevalla, Kurt Johansson (5år) Göteborg, Stig Engström (20år 1979-1998)Borås


Anslutna Sällskap i Västra Sveriges Länkråd 1994.

Borås bildat 1947, Göteborg bildat 1948, Vänersborg bildat 1951, Alingsås bildat 1951, Uddevalla bildat 1951,
Lysekil bildat 1952, Lidköping Arken bildat 1952, Skara bildat 1956, Härryda/Landvetter bildat 1957,
Hunnebostrand bildat 1957, Kind bildat 1958, Kungshamn bildat 1973, Färgelanda bildat 1982, Götene bildat 1986,
Lidköping/Vänern bildat 1989.

Totalt i Sverige 113 st
Totalt i Norge 10 st.

Tidigare anslutna Sällskap i Rådet.

Mölndal, Lilla Edet, Grästorp, Vara, Falköping, Mariestad, Lindome, Mölnlycke, Älvängen, Trollhättan, Hindås, Svenljunga, Vårgårda, Vänersborg.