Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna

     
       Rådets årsmöte i Skara

               
     Kräftskiva Borås hos       Rådsmöte Uddevalla      Tranemo-lucia            Dopp i Gryta Borås
    en länkmedlem               25-11-2018                      2018                            2018

      
     Riksträffen Borås 2017       Göteborg 70 år             Bingo Borås           Riksträff hösten 2018
                                          22-09- 2018

                 
       Riksträffen Skara           Nyår Borås 2016           Dopp i Gryta 2016           Lucia Kind 2016
           2017

          
         Höstfest Borås 2016          Rådsmöte Hildedal           Rådsmöte Skara             Lucia Borås
                                           2016-09-11                  2016-11-27                 2016-12-09

                       
   
    Riksträff Uddevalla             Möte med              Västsvenska Rådet        Smålands Länkråd         Årsfest Borås 2016
             2016                   Rikslänkarna          Årsmöte Uddevalla
   

                     
   
  Rådsmöte Jönköping      Rådsmöte Borås              Styrelsemöte Skara             Julbord Ågatan            Dopp i Gryta
           2016-02-13                  2016-01-31                    2016-01-22-24                      2015                      Borås 2015

           
       
Luciafest Göteborg         Luciafest Borås              Luciafest Kind                Rådsmöte Kind
              2015                         2015                             2015                          2015-11-22
                                                                                                          

                                     
        Riksträffen Alvesta            Höstfest Borås         Höstfest Göteborg         Utbildning Skara
            2015                          2015                       2015                     2015-09-18-20

        
    
Rådsmöte Skara      Rådsmöte i Alvesta             Pär             Avslutning Råddehult        Grillkväll Ljungen
     13/9-2015                                            Råddehult 2015             2015                                                  
                                                                     

       
       
Blandade Bilder                 Länkarnas dag        En dag på Ljungen  Frälsningsarmén       Ljungen 2015
                                     
Ljunghusen2015                                   Ljungen 2015

                  
 
     Blandade bilder       Kaffekalas hos       Midsommar Borås          Midsommar 2015     Riksträffen Futurum
       Ljungen 2015      Gunvor på Ljungen                                           2015

                            
 
      Hildedal 2015        Datautbildning      Rådsmöte Göteborg    Västberga Folkhögskola       Årsfest Borås         
                               Skara 2015-03-27      2015-03-22             Storvik Sandviken                 2015                     

                      
   
  Styrelsesammandragning   Rådsmöte 2015         Barnfest Borås 2014               Nyår Borås 
       Skara 2015-01-23           Landvetter                 
  
             
        
Dopp i Gryta Borås         Lucia Borås 2014           Lucia Tranemo 2014         Höstfest Borås
            2014                             2014                                                             2014

           
 
 Rådsmöte Uddevalla    Höstfest 2014-09-27       Rådsmöte Borås           Styrelseutbildning
      2014-11-23                  Skara                        14/9-2014            Skara september 2014

          
        Råddehult               Ljunghusen 2 olika         Ljunghusen        Riksträffen Malmö   Datautbildning Karlskoga
          2014                       Grillkvällar
      
        
                                
                    
 
   Påskfest Göteborg 2014      Årsmöte Borås 2014         Barnfest Borås 2014         Rådsmöte Kind                                                                        

                   
          
Karlskoga        Samkväm Gamlestan   Styrelsemöte Skara    Dopp i Gryta 2013         Nyår 2013 Borås
              2014                    2014-01-26                datautbildning                   Borås
                              
                        
     Rådsmöte Göteborg     Julbord Ågatan             Luciafest Göteborg           Lucia Borås
     Hildedal 2014-01-19         2013                        2013-12-14                     2013

  
   Luciafirande Kind         Rådsmöte Uddevalla        Riksträff Skara           Samkväm Kortedala
      2013-12-15                 2013-11-24                1-3 nov 2013             19 oktober 2013

          
      65 årsjubileum               Kassörsutbildning           Råddehult 2013            Kräftskiva Sunnerö
        Göteborg                     Karlskoga 2013                                                2013-08-17

              
       Grillfest med loppis        Midsommar Sunnerö         Länkar vid Boa        Pingstafton Sunnerö
        Sunnerö 2013                    2013                         Sunnerö                    Sunnerö

                   
     Riksträffen Futurum        Marknadsutbildning         Rådsmöte 2013-03-24  Utbildning Marknadsföring
    Karlstad 2013-05-9-12     2013-04-5-07            Härryda/Landvetter          2013-03-15-17

   
      
       Årsmöte Göteborg        Lucia Borås 2012      Nyår Borås 2012        Skara 2013-01-25
          2013-03-10                                                 2012                      

                     
         Dopp i Gryta Borås          Barnfest Borås 2012        Årsfest Borås 2013         Samkväm Gamlestaden  
       
        2012                                                                         2013-03-02                          2013-03-02
                 
          Rådsmöte Borås                Julbord Ågatan            Luciafest Ågatan    
           2013-01-20                     2012-12-24                 2012-12-15

            
       Lussekaffe Kortedala       Rådsmöte Göteborg        Riksträffen Alvesta        Riksträff Alvesta
          2012-12-13                   2012-11-25                2012-11-02-04           2012-11-03-04

           
        Samkväm Kortedala         Höstfest Borås              Utbildningshelg               Höstfest Ågatan
          2012-10-20                     2012                    Karlskoga 2012-10             2012-09-29

          
      Rådsmöte Kind        Rådsmöte Kind       Datautbildning Karlskoga     3 dagars Råddehult
      2012-09-23            2012-09-23            7-9 september 2012           2012-08-24-26            
                                       

           
        Karlshamn               Kräftskiva Sunnerö       Grillfest Sunnerö             Pannkaksfest på
       2012-08-21                2012-08-18               2012-07-21              Sunnerö 2012-06-26

    
          Midsommarfirande         Midsommar på            Valborg på Sunnerö         Riksträffen Borås
            Borås 2012               Sunnerö 2012              2012-04-30                2012-05-25-27

          
     Karlskoga datautbildning Datautbildning Karlskoga   Rådsmöte Uddevalla        65 årsfest Borås
         2012-04-13-15            2012-03-23-25               2012-03-18                  2012-03-03

          
            65_årskalas              Uppladdningsmöte        Samkväm Gamlestan      Rådsmöte Lidköping
              Borås                       Kortedala                     2012-03-03                 2012-01-29

           
     Samorganisationens       Julbord Norra Ågatan         Dopp i Gryta             Lucia Kindlänkarna
  styrelsesam Skara 2012              2011                      Borås 2011                     2011
      

           Grötfest Lid                Lucia_Borås_2011          Rådsmöte Skara         Riksträffen Karlskoga
        Lidköping 2011                                                2011-11-20               2011-11-04-06
   
                             
             Höstfest Borås           Samkväm Kortedala               Webbutbildning             Höstfest Norra Ågatan
            2011-10-15               2011-10-15            Karlskoga 2011-10-01            2011-09-24

                
       Rådsmöte 2011-09-11      3dagars Råddehult     Grillfest med loppis och     Country fest Sunnerön
           Göteborg                     2011-08-26-28          auktion på Sunnerö.

                        
            Midsommar                  Riksträffen Skara             Valborgsmässoafton          Påsken på Sunnerön
        Sunnerö-2011                       2011                        Sunnerön 2011                      2011

                       
         Ingemar (Torslanda)                 Utbildningshelg i                   Samorganisationens               Årsmöte i Länkrådet
            40 nyktra år                              Hallsberg                                utbildning i                           2011-04-03    
        Göteborgs Sällskapet                 2011-04-15-17                    Hallsberg 2011-04-08                                               

                      
         Årsfest Borås 2011                  Årsfest Borås 2011                   Årsfest Borås 2011

                           
         Ulla-Britt (i gult)                   Rådsmöte Uddevalla               Styrelsesammandragning         Julbord på Ågatan 2010
      40 nyktra  år 2011-02-10           30 januari-2011                           Skara-2011

                          
            Rådsmöte Skara                   Samkväm Kortedala                 Riksträffen Lidköping           Webbkurs Karlskoga
              2010-11-21                             2010-11-12                                2010-11-05                          2010-11-28

                         
        Utbildning Hallsberg               Utbildning Hallsberg              Höstfest Ågatan 2010           Höstfest Borås 2010
             2010-10-23                             2010-10-09

                        
             Rådsmöte Kind                       Kräftskiva Sunnerön              3-dagars Råddehult              Samkväm Sunnerön
              2010-09-12                               2010-08-21                         2010-08-27-29                avslutning 2010-09-05

                          
     Karlskogalänkar på Sunnerön        Riksträffen Karlstad             Riksträffen 2010-05-14         Riksträffen Futurum  
                                                           Futurum banketten   

                            
        Midsommarfirande på               Pingstafton på Sunnerön        Samkväm med Elvistema            Grillfest med Loppis
             Sunnerön 2010                                2010                                2010-07-17                      Sunnerön 2010-07-24

                               
       Valborg på Sunnerön                 Sunnerön i vinterskrud               Sunnerön i vårskrud            Länkar dricker kaffe ute
                                                                                                                                                    på Sunnerön 2010-04-18

                              
       Webbkurs i Karlskoga                  Informationsträff                      Årsmöte 2010                     Årsmöte Göteborg 2010 
                                             
            Västsvenska Rådet                    Västsvenska Rådet 
                                                                 
                                                                                                                                                                    
     
                           
       Årsfest Borås 2010           Styrelsemöte Samo-09        Rådsmöte Skara 09-09-13       Webkurs 09-09-18        
        
                       
     Höstfestfest Borås-09         Samkväm Kortedala-09          Utmärkelse Alvesta           Riksträffen Alvesta

                        
         Kurs i Hallsberg              Kurs i Föreningsteknik             Samkväm Ågatan            Rådsmöte Uddevalla
           09-11-14                    Hallsberg-09-11-15              Göteborg 21-11-09               22-11-09                   

 Sidan uppdaterad 2019-03-26