Startsidan Länkar till Länkar Länksällskap Länk-Nytt De 7 Punkterna

         

                          
        Höstfest Göteborg       65 års jubileum        65 års jubileum              Rådehult 2005
         2020-09-26              Göteborg                      Borås

             
     Hönö                       Rådsmöte Borås         Jönköping01               Jönköping01
                                   2020-09-30            Riksträff 2018               Riksträff 2019

                            
             Styrelsen Kind    Årsmöte 2020         Jonköping01           Midsommar Borås         
             2020                  Göteborg               Grillkväll                                                             

                       
      Luciafirande hos    Julbord Ågatan          Rådsmöte Göteborg      Årsfest Borås          
     Kinds 2019            2019                        2020-01-26              2020

                 
      Höstfest Ågatan      Riksträffen hösten     Lucia Hildedal       Dopp i Gryta
      2019                     Borås  2019              2019                    Borås 2019
                                                             
  
        
      Rådsmöte Borås       Råddehult 2019    Råddehult 2019     Rådets årsmöte
     2019-09-15                                                                   Skara

                     
  Kräftskiva Borås     Rådsmöte Uddevalla      Tranemo-lucia    Dopp i Gryta Borås
  hos en länkmedlem      25-11-2018              2018                 2018

      
  Riksträffen Borås      Göteborg 70 år     Bingo Borås         Riksträff hösten
         2017                 22-09- 2018                                     2018
                                         

                 
       Riksträffen Skara   Nyår Borås 2016    Dopp i Gryta 2016  Lucia Kind 2016
           2017

          
      Höstfest Borås 2016 Rådsmöte Hildedal  Rådsmöte Skara      Lucia Borås
                                    2016-09-11          2016-11-27            2016-12-09

                    
   
Riksträff Uddevalla    Möte med       Västsvenska Rådet  Smålands Länkråd Årsfest Borås 2016
             2016          Rikslänkarna   Årsmöte Uddevalla
   

                     
   
Rådsmöte Jönköping Rådsmöte Borås  Styrelsemöte Skara    Julbord Ågatan    Dopp i Gryta
    2016-02-13                 2016-01-31           2016-01-22                      2015              Borås 2015

           
     
Luciafest Göteborg  Luciafest Borås      Luciafest Kind       Rådsmöte Kind
    2015                       2015                   2015                          2015-11-22
                                                                                                          

                                          
      Riksträffen Alvesta     Höstfest Borås  Höstfest Göteborg         Utbildning Skara
            2015                2015                       2015                    2015-09-18-20

           
    
Rådsmöte Skara    Rådsmöte i           Pär              Råddehult           Grillkväll Ljungen
                                 Alvesta           
                                                            
                                                                     

                  
     
Blandade Bilder      Länkarnas dag     En dag på Ljungen  Frälsningsarmén  Ljungen 2015
                               
Ljunghusen2015  Ljungen 2015

                  
 
   Blandade bilder  Kaffekalas hos Midsommar Borås  Midsommar 2015Riksträffen Futurum
     Ljungen 2015    Gunvor på Ljungen                                           2015

                            
 
    Hildedal 2015    Datautbildning Rådsmöte Göteborg Västberg Folkhögskola Årsfest Borås         
                            Skara 2015-    2015-03-22           Storvik Sandviken       2015                     

                               
   
  Styrelsesammandragning  Rådsmöte 2015  Barnfest Borås 2014      Nyår Borås 
     Skara 2015-01-23           Landvetter                 
  
                
    
Dopp i Gryta Borås   Lucia Borås 2014    Lucia Tranemo 2014   Höstfest Borås
            2014                     2014                                               2014

                                    
 
 Rådsmöte Uddevalla Höstfest 2014-09-27  Rådsmöte Borås           Styrelseutbildning
      2014                    Skara                        14/9-2014                Skara september 2014

          
        Råddehult               Ljunghusen 2 olika         Ljunghusen        Riksträffen Malmö   Datautbildning Karlskoga
          2014                       Grillkvällar
      
        
                                
                    
 
   Påskfest Göteborg 2014      Årsmöte Borås 2014         Barnfest Borås 2014         Rådsmöte Kind                                                                        

                   
          
Karlskoga        Samkväm Gamlestan   Styrelsemöte Skara    Dopp i Gryta 2013         Nyår 2013 Borås
              2014                    2014-01-26                datautbildning                   Borås
                              
                        
     Rådsmöte Göteborg     Julbord Ågatan             Luciafest Göteborg           Lucia Borås
     Hildedal 2014-01-19         2013                        2013-12-14                     2013

  
   Luciafirande Kind         Rådsmöte Uddevalla        Riksträff Skara           Samkväm Kortedala
      2013-12-15                 2013-11-24                1-3 nov 2013             19 oktober 2013

          
      65 årsjubileum               Kassörsutbildning           Råddehult 2013            Kräftskiva Sunnerö
        Göteborg                     Karlskoga 2013                                                2013-08-17

              
       Grillfest med loppis        Midsommar Sunnerö         Länkar vid Boa        Pingstafton Sunnerö
        Sunnerö 2013                    2013                         Sunnerö                    Sunnerö

                   
     Riksträffen Futurum        Marknadsutbildning         Rådsmöte 2013-03-24  Utbildning Marknadsföring
    Karlstad 2013-05-9-12     2013-04-5-07            Härryda/Landvetter          2013-03-15-17

   
      
       Årsmöte Göteborg        Lucia Borås 2012      Nyår Borås 2012        Skara 2013-01-25
          2013-03-10                                                 2012                      

                     
         Dopp i Gryta Borås          Barnfest Borås 2012        Årsfest Borås 2013         Samkväm Gamlestaden  
              
 2012                                                                         2013-03-02                          2013-03-02
                 
          Rådsmöte Borås                Julbord Ågatan            Luciafest Ågatan    
           2013-01-20                     2012-12-24                 2012-12-15

            
       Lussekaffe Kortedala       Rådsmöte Göteborg        Riksträffen Alvesta        Riksträff Alvesta
          2012-12-13                   2012-11-25                2012-11-02-04           2012-11-03-04

           
        Samkväm Kortedala         Höstfest Borås              Utbildningshelg               Höstfest Ågatan
          2012-10-20                     2012                    Karlskoga 2012-10             2012-09-29

          
      Rådsmöte Kind        Rådsmöte Kind       Datautbildning Karlskoga     3 dagars Råddehult
      2012-09-23            2012-09-23            7-9 september 2012           2012-08-24-26            
                                       

           
        Karlshamn               Kräftskiva Sunnerö       Grillfest Sunnerö             Pannkaksfest på
       2012-08-21                2012-08-18               2012-07-21              Sunnerö 2012-06-26

    
          Midsommarfirande         Midsommar på            Valborg på Sunnerö         Riksträffen Borås
            Borås 2012               Sunnerö 2012              2012-04-30                2012-05-25-27

          
     Karlskoga datautbildning Datautbildning Karlskoga     65 årsfest Borås
         2012-04-13-15            2012-03-23-25               2012-03-03

          
            65_årskalas              Uppladdningsmöte        Samkväm Gamlestan      Rådsmöte Lidköping
              Borås                       Kortedala                     2012-03-03                 2012-01-29

           
     Samorganisationens       Julbord Norra Ågatan         Dopp i Gryta             Lucia Kindlänkarna
  styrelsesam Skara 2012              2011                      Borås 2011                     2011
      

           Grötfest Lid                Lucia_Borås_2011          Rådsmöte Skara         Riksträffen Karlskoga
        Lidköping 2011                                                2011-11-20               2011-11-04-06
   
                             
             Höstfest Borås           Samkväm Kortedala               Webbutbildning             Höstfest Norra Ågatan
            2011-10-15               2011-10-15            Karlskoga 2011-10-01            2011-09-24

                
       Rådsmöte 2011-09-11      3dagars Råddehult     Grillfest med loppis och     Country fest Sunnerön
           Göteborg                     2011-08-26-28          auktion på Sunnerö.

                        
            Midsommar                  Riksträffen Skara             Valborgsmässoafton          Påsken på Sunnerön
        Sunnerö-2011                       2011                        Sunnerön 2011                      2011

                       
         Ingemar (Torslanda)                 Utbildningshelg i                   Samorganisationens               Årsmöte i Länkrådet
            40 nyktra år                              Hallsberg                                utbildning i                           2011-04-03    
        Göteborgs Sällskapet                 2011-04-15-17                    Hallsberg 2011-04-08                                               

                      
         Årsfest Borås 2011                  Årsfest Borås 2011                   Årsfest Borås 2011

                           
         Ulla-Britt (i gult)                   Rådsmöte Uddevalla               Styrelsesammandragning         Julbord på Ågatan 2010
      40 nyktra  år 2011-02-10           30 januari-2011                           Skara-2011

                          
            Rådsmöte Skara                   Samkväm Kortedala                 Riksträffen Lidköping           Webbkurs Karlskoga
              2010-11-21                             2010-11-12                                2010-11-05                          2010-11-28

                         
        Utbildning Hallsberg               Utbildning Hallsberg              Höstfest Ågatan 2010           Höstfest Borås 2010
             2010-10-23                             2010-10-09

                        
             Rådsmöte Kind                       Kräftskiva Sunnerön              3-dagars Råddehult              Samkväm Sunnerön
              2010-09-12                               2010-08-21                         2010-08-27-29                avslutning 2010-09-05

                          
     Karlskogalänkar på Sunnerön        Riksträffen Karlstad             Riksträffen 2010-05-14         Riksträffen Futurum  
                                                           Futurum banketten   

                  
       Pingstafton på Sunnerön        Samkväm med Elvistema            Grillfest med Loppis
                   2010                                2010-07-17                      Sunnerön 2010-07-24

                               
       Valborg på Sunnerön                 Sunnerön i vinterskrud               Sunnerön i vårskrud            Länkar dricker kaffe ute
                                                                                                                                                    på Sunnerön 2010-04-18

                              
       Webbkurs i Karlskoga                  Informationsträff                      Årsmöte 2010                     Årsmöte Göteborg 2010 
                                             
            Västsvenska Rådet                    Västsvenska Rådet 
                                                                 
                                                                                                                                                                    
     
                           
       Årsfest Borås 2010           Styrelsemöte Samo-09        Rådsmöte Skara 09-09-13       Webkurs 09-09-18        
        
                       
     Höstfestfest Borås-09         Samkväm Kortedala-09          Utmärkelse Alvesta           Riksträffen Alvesta

                        
         Kurs i Hallsberg              Kurs i Föreningsteknik             Samkväm Ågatan            Rådsmöte Uddevalla
           09-11-14                    Hallsberg-09-11-15              Göteborg 21-11-09               22-11-09                   

 Sidan uppdaterad 2021-05-31